Chính sách vận chuyển/Giao nhận/Cài đặt

Sau khi UMO nhận được xác nhận thanh toán từ quý khách, sẽ thông báo với quý khách và giao hàng cho đơn vị vận chuyển thực hiện chuyển hàng cho quý khách.